Układy dozujące

Dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów
wody, tak by spełniała ona określone wymagania zależne od jej przeznaczenia.
Stacja dozowania pozwala na precyzyjne podawanie do wody określonej ilości
środka chemicznego. Układy dozujące składają się z zbiornika reagentu, pompy
dozującej i przewodów doprowadzających.