Oczyszczanie molekularne

Woda jest niezbędna do podtrzymywania wszystkich procesów biologicznych. Jest sprawą oczywistą, że przy tak ogromnym znaczeniu wody dla życia ludzkiego najważniejszą sprawą jest jej jakość. Woda musi być odpowiednio czysta. Gdy będzie zawierać substancje szkodliwe, dostarczy jej natychmiast do najdalszych zakątków organizmu. Dobra jakość wody dotyczy również przemysłu spożywczego, farmaceutycznego jak i medycznego. Normy określające stan jakości wody pitnej reguluje w naszym kraju rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19.11.2002 r., w którym określa się niestety dopuszczalną jedynie 42 składników tej życiodajnej cieczy. Rzeczywistość pokazuje jednak, że w naszych wodach znajduje się wiele zanieczyszczeń nie normowanych przepisami a mających ogromny wpływ na nasze zdrowie.

Na początku lat pięćdziesiątych pracownik naukowy Sourirajan z uniwersytetu w Kalifornii odkrył metodę odsalania wody morskiej poprzez zastosowanie półprzepuszczalnej membrany osmotycznej. Okazało się że owa metoda może równie dobrze posłużyć do oczyszczania wody z zanieczyszczeń występujących w wodzie konsumpcyjnej. Technologia ta zrodziła się z podglądania natury.  Zjawisko osmozy naturalnej zachodzi od chwili istnienia życia. Jest to przenikanie cząsteczek wody przez półprzepuszczalne błony z roztworu o stężeniu mniejszym do roztworu o stężeniu większym.