Solary i osprzęt

solary

Kolektor próżniowy typu heat-pipe zbudowany jest z rur próżniowych, w których znajduje się miedziana rurka przenosząca zebrane ciepło do wymiennika, umieszczonego w ramie. Rura próżniowa składa się z dwóch szklanych rury umieszczonych jedna w drugiej. Zespolone ze sobą rury tworzą zamkniętą przestrzeń, w której znajduje się próżnia – najlepszy znany człowiekowi izolator. Środkowa rura pokryta jest powłoką absorpcyjną, przyciągającą promienie słoneczne. Rura zewnętrzna zapewnia przenikanie promieniowania, poprzez próżnię, do absorbera. Dzięki próżni emisja promieniowania cieplnego z nagrzanego absorbera do otoczenia jest znikoma. Transport ciepła z powierzchni absorbera do rurki ciepłowodu odbywa się poprzez aluminiowy radiator. W miedzianej rurce ciepłowodu znajduje się płyn niskowrzący. Specjalnie dobrana substancja zaczyna parować już w temperaturze 25 °C. Parowanie powodowane jest podgrzaniem płynu na skutek działania energii słonecznej. Wyjątkowo niska temperatura parowania pozwala na pozyskanie energii nawet przy niewielkich ilościach słońca. Rozgrzana para przemieszcza się w górę, w kierunku kondensatora umieszczonego w wymienniku ciepła. W taki właśnie sposób miedziana rurka cieplna zakończona kondensatorem przekazuje ciepło z absorbera do dalszej części systemu solarnego. Przez wymiennik ciepła przepływa pośredni czynnik grzewczy – niezamarzający płyn solarny. Odbiera on ciepło z kondensatora i powoduje skroplenie pary. Skroplony płyn spływa do dolnej części rurki, gdzie ponownie jest odparowany. Ten cykl będzie powtarzał w koło, tak długo, jak na kolektor będą padać promienie słońca.. Dzięki próżni kolektory typu heat-pipe są do 20% sprawniejsze od kolektorów płaskich w okresach wiosennym i jesiennym oraz do 40% sprawniejsze w okresie zimowym.

solary

Zbiornik biwalentny c.w.u. to podgrzewacz wody sanitarnej wyposażony w dwie wężownice, ułożone jedna nad drugą w zbiorniku. Dolna wężownica współpracuje z instalacją solarną – poprzez nią przepływa rozgrzany płyn solarny, który oddaje ciepło z kolektorów. Wężownica umieszczona wyżej jest wymiennikiem podłączonym do zastosowanego w państwa domu kotła grzewczego. W przypadku braku ciepła solarnego kocioł dogrzewa wodę w zbiorniku do odpowiedniej temperatury. Zbiornik jest również wyposażony w przyłącze gwintowane na grzałkę elektryczną, stanowiącą opcjonalne dodatkowe źródło podgrzewania wody.

solary

Grupa pompowa to blok elementów potrzebnych do poprawnego działania systemu solarnego. Zawarta w niej pompa wymusza obieg płynu niezamarzającego przenoszącego ciepło z kolektora do wymiennika. Składnikiem grupy pompowej są termometry, dzięki którym mamy możliwość kontroli temperatury czynnika grzewczego układu solarnego. Z boku grupy przymocowany jest zespół bezpieczeństwa składający się z zaworu bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar, manometru wskazującego panujące w układzie ciśnienie i przyłącza ¾” naczynia przeponowego. Grupa wyposażona jest także w rotametr do kontroli i nastawy odpowiedniego przepływu medium dla potrzeb konkretnej instalacji solarnej. Dodatkowo posiada zawory do napełniania i opróżniania instalacji, dzięki którym możemy mechanicznie odpowietrzyć układ. Pracą grupy pompowej zarządza automatyka sterująca.

solary

Sterownik solarny to urządzenie, którego zadaniem jest sterowanie pracą całego układu solarnego. Zestaw mikroprocesorów zarządza całością instalacji, otrzymuje sygnały z czujników temperatury i odpowiednio steruje pompą solarną. Jego zadaniem jest takie zarządzanie systemem, aby jak najefektywniej wykorzystywać energię słoneczną. Właściwie zaprogramowany sterownik sprawia, że instalacja solarna będzie bezobsługowa. Ponadto pozwala on na zdalne monitorowanie aktualnego stanu pracy układu, sterowanie temperatura wody w zasobniku, praca poszczególnych urządzeń układu, takich jak pompa, grzałka, zawór. Użytkownik może mieć wgląd w historię zapisu danych dotyczących pracy swojej instalacji solarnej. Sterowniki obsługują kilkadziesiąt schematów standardowych, a na specjalne potrzeby klientów istnieje możliwość wykonania spersonalizowanych rozwiązań dla rozbudowanych układów solarnych.