2 Odżelazianie i odmanganianie

Odżelazianie i odmanganianie

Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powoduje wzrost jej barwy i mętności a także prowadzi do pojawiania się rdzawych osadów na urządzenia sanitarnych.
Usuwanie żelaza i manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które zatrzymywane będą na filtrach.
Proces odżelaziania i odmanganiania polega na napowietrzaniu wody surowej, korekcie odczynu wody (jeśli zachodzi taka potrzeba) oraz filtracji na odpowiednich rodzajach złóż.