Filtracja mechaniczna

Pierwszym etapem uzdatniania, a raczej przygotowania wody do właściwego procesu uzdatniania jest jej filtracja mechaniczna. Ma ona na celu usunięcie wszelkich zawiesin obecnych w wodzie za pomocą specjalnych materiałów filtracyjnych. Proces ten służy również ochronie przed uszkodzeniami instalacji wewnętrznych obiektów oraz urządzeń stacji uzdatniania wody.